Privat Coachning

för varaktig förändring

Leva till 100 - 8 veckor

Vi jobbar tillsammans enligt den metod som dr Claire Zammit arbetat fram i sin forskning och i sitt arbete med över 60 000 kvinnor. Den ger genomgripande och varaktig förändring, men ersätter inte psykoterapi eller medicinsk behandling.

Du kommer att få ökad medvetenhet, bättre självkännedom och bättre självförtroende.

Det passar för dig som vill:

 • uppnå mer av din potential inom yrkesliv eller privat
 • få bättre hälsa med hjälp av kroppens eget läkande * 
 • komma till rätta med viktproblem *
 • bli fri från stress*
 • göra annan genomgripande förändring
 • uppleva den bästa versionen av dig själv

* Se även under Reset. Vi kombinerar som det blir bäst för dig.

Ett par kommentarer:

– Jag har verktygen, men du måste också engagera dig, både mentalt och praktiskt. Att skapa ditt nya jag är en process i flera steg men du kommer att bli förbluffad när du sedan ser tillbaka på vad som har hänt. Du är inte längre densamma som tidigare.

– Under lång tid efter att jag hade gått in i väggen var jag väldigt stresskänslig. Jag jobbade med det, men det var först när jag började använda de här inre processerna som jag fick snabba resultat.

– Överviktiga är mina hjältar. Många har kämpat i åratal och försökt följa råd som inte fungerar, till exempel att äta mindre och motionera mer. Övervikt kan ha många orsaker och ibland bakomliggande trauman. Dessutom har vi samhällets totalt orättvisa skam- och skuldbeläggning. För att få varaktig viktminskning måste vi samarbeta med kroppen, inte straffa den. Redan efter ett par veckor kommer du att må bättre och ha mer energi

I programmet ingår:

En coachningtimme (60 min) per vecka

Där är vi i ett virtuellt rum där det är tillåtet att vara både brillianta och osäkra.

Vad processen ger

 • En tydlig vision av ditt framtida jag vilket gör det lättare att både att gå framåt och att se förändringen.
 • Du får en djupare förståense för dig själv och hur dina vanor och handlingar formar vem du är.
 • Vi identifierar mönster och blockeringar som står i vägen för dina framsteg och löser upp dem.
 • När du sett mönstren kan de aldrig bli ”osedda” igen och du är på väg in i ditt nya jag.
 • Vi formar vägen framåt ett steg i taget genom att skapa nya vanor och handlingsmönster.
 • Du får bättre självförtroende och lättare att hitta resurser som kan hjälpa dig
 • Du får tekniker för att hantera alla typer av känslor som kan komma upp

Annan support från mig

 • Sammanfattning och inspelning av coachningtimmen senast dagen efter
 • Övningar och eventuellt ytterligare materiel vi kommer överens om.
 • Kontakt via epost och SMS/ Messenger där jag normalt svarar inom ett dygn.

Pris 12 000 kr (norska)

Om ni är en grupp som vill göra det här tillsammans – ta kontakt så hittar vi en modell.

Observera!

– Jag har ingen medicinsk utbildning

och jag ger inte medicinska råd

Innehållet på websidan och i kurserna är endast avsedda som information och utbildning.  Du har själv ansvar för din hälsa och bör i första hand uppsöka läkare eller annan expertis om du har symptom eller besvär.

Garanti