Coachning för förändring

för ett långt & aktivt liv

Dags att tänka på dig själv?

Den dag du går i pension har du statistiskt sett cirka 1000 veckor kvar att leva. Hur vill du tillbringa den tiden? Ingen är mer beroende av dig än vad ditt framtida jag är. 

Runt omkring oss ser vi hur de kroniska sjukdomarna ökar. Övervikt, cancer och Alzheimers blir allt vanligare, framför allt bland äldre. Typ-2 diabetes ökar så kraftigt att man pratar om en epidemi.

Med övervikt och diabetes kommer också ökad risk för andra sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar, nedsatt syn, bensår och amputationer. 

Även om de här sjukdomarna utvecklas i kroppen under lång tid, kanske decennier, så kan det gå betydligt snabbare att bli av med dem. Men de läks inifrån och du måste ge kroppen rätt förutsättningar. 

Jag vill hjälpa och inspirera andra att ta ett aktivt ansvar för sin egen hälsa

Ta ansvar för din egen hälsa

– Ingen annan gör det!

Hur vill du tillbringa din 90-årsdag?

Starta nu och gör det du kan för att den ska bli en glad upplevelse. Vi styr naturligtvis inte över allt, men det finns mycket du kan påverka. Oavsett ålder och nuvarande situation kan du öka chanserna till ett långt och aktivt liv genom att ge din kropp de bästa förutsättningarna.

Många av de kroniska sjukdomarna ses inom sjukvården som obotliga, något man får leva med resten av livet. 

Men det finns otaliga exempel på människor som har blivit fria från sin diabetes. Även andra kroniska sjukdomar, som demenssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar eller autoimmuna sjukdomar, kan lindras eller helt försvinna.


De flesta nyårslöften bryts redan efter någon vecka. Att ändra vanor är inte enkelt.

  • Vad kan du göra för att det ska bli enklare?
  • Är det särskilda situationer som är svårare än andra? Hur kan du förebygga?
  • Har du människor omkring dig som kan stötta?

Vill du ha hjälp att komma igång? – Boka en gratis coachningtimme.

  • Få en tydlig bild av hur du vill att din framtid ska se ut.
  • Upptäck dolda utmaningar som kanske lägger hinder i vägen.
  • Lämna timmen med ny energi, tips och inspiration till att jobba framåt.

Boka en gratis ”Leva till 100” coachningtimme

Annan hjälp på vägen?

 

Ladda ner min 30 dagars matkalender och få hjälp att ändra vanor. Den ger tips på vad du bör äta för att stärka kroppen och vad du bör undvika. Ingen diet, bara sunda matvanor. De flesta märker snabbt skillnad.